Warmhartigheid….

 

In 2009 kwam ik, Bo Teerling, tijdens een reis van World Servants, in aanraking met de directe gevolgen van hongersnood en hongerdood in Malawi. Voor mij was dit verschrikkelijk om te zien en mee te maken. Het raakt je als je kinderen ziet die de moed opgeven en langs de weg gaan liggen. Zo jong en dan al wachtend op de dood. Verscheurd en bewogen probeer je dit een plaats te geven en onder woorden te brengen. Het is echter zo moeilijk te beschrijven wat er dan door je heen gaat. De verslagenheid en moedeloosheid doet wat met je.

Gelukkig vonden we een oplossing die nu duizenden mensen van de hongerdood redt. Op deze pagina kun je daar meer over lezen. We hopen  dat jij enthousiast wordt en ook een onderdeel wordt van de oplossing die wij bieden.

Bedrag €*Opgehaald bedrag: € 5019,00

Lees hier ons: Ondernemersplan Stichting the Art of Charity
Kijk ook eens op: www.livingfair.nl en www.officefair.nl

Groei door de jaren heen...

Ontdek de blijvende oplossing tegen hongerdood

Ons project geeft toekomst aan duizenden mensen

Gedreven door Christelijke warmhartigheid is de stichting the Art of Charity opgericht. Ons doel is om mensen in de armste landen ter wereld op een duurzame wijze te leren hoe zij zichzelf kunnen voorzien van de primaire levensbehoefte (voedsel) met de middelen die de natuur hen geeft. Op deze manier helpen we mensen naar economische zelfstandigheid. De omlooptijd die nodig is om met onze methode dit doel in een gebied te bereiken bedraagt vijf jaar.

Project Food For LiFe
Op dit moment richt de stichting zich op Malawi. Malawi is een van de armste landen in Afrika met een gemiddelde arbeidsinkomen van $ 600 per jaar. In Nederland is dat ruim $ 30.000 per jaar.

Malawi is ruim 3x zo groot als Nederland en heeft ongeveer hetzelfde aantal inwoners. In 2012 zijn we begonnen met de eerste proeven. Eerder had stichting Sanet het gebied voor ons onderzocht met de vraag of succesvolle maisteelt in midden van Malawi mogelijk zou zijn. De uitkomst bleek negatief te zijn.

Kringloop van de natuur – Terug naar een betere toekomst
Dit betekende dat wij een andere manier moesten zien te vinden om maisteelt wel mogelijk te maken. Daarvoor zijn we teruggekeerd naar het al eeuwenoude gebruik van mest. Het traditionele systeem geeft voortdurend misoogsten. Dat systeem werkt met hoge ruggen van aarde waar bovenop de zaden worden geplant. Voor het ontwikkelen van een nieuw systeem zijn we teruggegaan naar een al eeuwenoud gebruik van mest. We maken daarbij gebruik van de kringloop die de natuur in zich heeft. Het nieuwe systeem werkt met gaten in de grond waar het vocht wordt vastgehouden door de verrijkte compost die in die gaten wordt gedaan. Verrijkte compost werkt als een spons die het regenwater, maar vooral ook de dagelijkse dauw vasthoudt.

Bovendien worden er veel meer planten per vierkante meter gezet waardoor de zon, tussen de planten,  minder op de grond schijnt. De rijen moeten recht zijn, het land moet keurig op tijd worden bewerkt en voortdurend moet er worden gewied. Al gauw bleek dat de mensen die in groepen van zeven deelnemers met liefde hun werk deden, zeven keer meer opbrengst hadden met 50% minder werk. Ook als er onvoldoende regen valt blijven de planten volop doorgroeien en vrucht dragen. Een bordje nsimapap kost bij ons daardoor uiteindelijk slechts 2 eurocent.

Verrijkte compost
Verrijkte compost wordt gemaakt van mest (mens en dier) en groene gewassen. Die worden in lagen keurig op elkaar gelegd totdat en een hoop van 1,5 meter x 1,5 meter x 1.,5 meter is gebouwd. Na het aanbrengen van een laag groen (20 cm) en mest (10 cm) wordt het besprenkeld met water tot een hoogte van 1,5 meter. Na zeven dagen is het binnenin de hoop meer dan 80 graden en moet de hoop worden omgezet. Wat boven is moet naar beneden, wat aan de buitenkant zit moet naar binnen. Dit hele proces moet worden herhaald totdat de hoop binnenin niet meer warm wordt. Verrijkte compost wordt in gaten gedaan van 40x20x15cm.

Die spons houdt het regenwater en de dagelijkse dauw vast. Verrijkte compost geeft voedsel aan de plant en het verbeterd de structuur van de grond. In de eerste periode wordt er kunstmest verstrekt om een goede start te kunnen maken op de zeer arme geërodeerde grond. Bovendien duurt het twee jaar voordat men echt goed verrijkte compost kan maken.

Leren
Zodra we ergens in Malawi in een nieuw gebied beginnen wordt er een groep mensen van het eerste uur naar dat gebied gestuurd. Met kennis van zaken en liefde en betrokkenheid leren ze hun broeders en zusters het Food For LiFe systeem. Doorgaans beginnen we met 7 groepen van 7 deelnemers (49 in totaal). Iedere groep heeft zijn eigen leider die verantwoordelijk is voor zijn acre waarop hij samen met de anderen het werk doet. Samen, met z’n zevenen, of soms ook met veel groepen tegelijkertijd. Ze benoemen direct een bestuur. Naar mate ze uitbreiden komt er een comité van zeven mensen. Zodra ze toegroeien naar 1.000 deelnemers wordt er een directeur aangesteld. Iedereen werkt als onbezoldigde vrijwilliger.

Middelen
Deelnemers hebben bijna nooit zelf de financiële middelen om hun zaaizaden en meststoffen te kopen. Daarom verstrekken wij die vooraf. Hun tegenprestatie is dat zij het werk op het land doen en na de oogst een kwart van de opbrengst aan ons teruggeven. Het maximum dat ze moeten teruggeven is 2 zakken van 50 kg mais. Wij verkopen die mais en kunnen daarmee het volgend jaar weer nieuwe deelnemers helpen.

 

Eigen zelfstandigheid
De eerste groep deelnemers uit 2013 bestaat nu uit 1.100 deelnemers. Hun structuur  en inzet is perfect. Zij zijn nu bijna helemaal zelfstandig. De opbrengst van de mais die ze moeten afdragen is voldoende om het komend jaar de benodigde middelen voor die groep van te betalen.

Capaciteitsopbouw
Het hele project moet naar zelfredzaamheid. Er is daarom in 2017 in Malawi een eigen NGO opgericht. Het bestuur bestaat uit vier inwoners van Malawi en eentje uit Nederland. De komende jaren zal tijd, energie en geld worden ingezet om het project geheel in handen te leggen van de mensen in Malawi.

Oogstopbrengst
Met hun eigen traditioneel systeem is de opbrengst per acre 700 kg. Na twee of drie jaar heeft men met FFF een opbrengst tot 4.900 kg. In 2018 was de totale oogstopbrengst 1.500 ton maiskorrels. (70 vrachtauto’s van 20 ton). Met deze hoeveelheid mais kan je iedere dag, het hele jaar door, 28.000 mensen een bordje pap geven. Om de oogst tijdelijk te kunnen opslaan maken we gebruik van bestaande opslagruimte. Soms bouwen we een eigen opslagplaats.

Hulp uit Nederland
Deelnemers managen zelf het hele project. Vanuit Nederland moedigen wij de mensen aan en zorgen er voor dat de groepen die nog niet zelfstandig zijn de middelen krijgen die ze nodig hebben.

Regelmatig – tenminste twee keer per jaar –  bezoeken wij hen in Malawi. Wij bezoeken hen in de periode van het planten en het oogsten.

Wens
Graag zouden we het Mansholt systeem willen introduceren zoals we dat ook vroeger in Nederland hadden. Boeren krijgen dan een vast prijs voor hun oogst en kunnen zelf calculeren wat de kosten en baten zijn en daar hun plannen op aanpassen waarmee productrotatie wordt bevorderd. Omdat iedereen arm is komen direct na de oogst allerlei opkopers langs om voor een prikkie hun oogst te kopen.  Afnamegarantie en prijsstabiliteit zorgt voor een vast inkomen. Vast inkomen geeft voedselzekerheid, welvaart, creativiteit en levenslust.

Droom
Food For LiFe slaat enorm aan. Deelnemers passen ons systeem  nu ook toe op hun eigen land. De eersten zelfs met een mooi positief rendement.  Dat komt door onze uitgangspunten:

  • Simpel uit te leggen en eenvoudig toe te passen.
  • We gebruiken wat ter plaatse voor handen is.
  • We sluiten aan bij hun eigen normen en waarden.
  • We sluiten aan bij hun eigen landtradities en buigen die geleidelijk om naar de Food For LiFe methode.

Zodra voldoende boeren mee doen kan de noodzakelijke import van mais stoppen en kan de overheid mais exporteren en daarmee deviezen binnen krijgen in plaats van geld te moeten lenen om mais te importeren. Economische zelfstandigheid dat is onze droom.

Wie geeft al deze kinderen te eten?

Malawi kan simpelweg niet zonder uw hulp!

Food for life project:

Door uw steun kregen 28.000 mensen in 2017 te eten!

 

In de afgelopen jaren hebben we gezinnen in Malawi geleerd hoe ze zelf voldoende voedsel kunnen verbouwen op een klein stukje grond. Ons streven is om het project de komende jaren sterk uit te breiden naar 10.000 boeren in 2020. We brengen ze daarvoor de kennis bij, geven ze zaaizaad, meststoffen en hulpmiddelen gegeven. Ook zien we erop toe dat activiteiten worden gedaan zoals is afgesproken.

Uniek akkerbouw project
Help Malawi Nu leert mensen in Malawi heel persoonlijk om op een kleine akker voldoende voedsel te verbouwen. Duurzame landbouw, met duurzame middelen. We volgen een aangepast systeem van Farming God’s Way, maar dan op kleine schaal. De resultaten zijn verbluffend, de oogst is zeven keer zo groot. Tevens hebben wij binnen ons project nog geen misoogst gehad terwijl er in het land bij de overige boeren nu al 3 jaar lang misoogst op misoogst is.

Resultaten tot nu toe
Seizoen 2012/2013 – 27 boeren
Seizoen 2013/2014 – 50 boeren
Seizoen 2014/2015 – 450 boeren
Seizoen 2015/2016 – 1.114 boeren
Seizoen 2016/2017 – 2.058 boeren
Seizoen 2017/2018 – 3.500 boeren
Seizoen 2018/2019 –  3668 boeren
Seizoen 2019-2020 – ?


4900 boeren willen hulp

Er staan 4900 boeren op de wachtlijst. Als jij een boer adopteert voor 25 euro per jaar dan zorgen wij met de inkomsten uit de verkoop van meubelen voor de andere 25 euro. Met een sponsoring van 25 euro per jaar kan een boer dusdanig veel mais produceren dat 8 mensen een jaar lang elke dag een bord maispap kunnen krijgen.

Goede Doelen Outlet

Meubels kopen en daardoor tegelijk mensen voorzien in eten

 

Retour producten
In Wezep, bij Zwolle, gebruiken we al vele jaren een mooie grote showroom. Eerst verkochten we gebruikte producten die we vaak gratis kregen. In 2017 viel de verkoop daarvan vrijwel stil. Daarom verkopen we nu vrijwel uitsluitend nieuwe producten. Die producten komen uit een andere showrooms waar ze een tijdje hebben gestaan en plaats moeten maken voor de nieuwe collectie, zoals bijvoorbeeld van www.zitmaxx.nl.

Andere producten komen van webshops. Klanten die daar een bestelling hebben gedaan sturen soms het gekochte retour. De webshop kan daar niets meer mee. Dus worden al die producten gewoon vernietigd. Door de shredder gehaald. Soms halen webshops daarmee de pers. Zoals bijvoorbeeld Amazon. De retourproducten die wij van www.beliani.nl krijgen worden in onze showroom door vrijwilligers in elkaar gezet en daarna in de etalage gezet. Deze producten verkopen wij met 30% korting.

Reguliere producten
Met een aantal leveranciers hebben wij overeenkomsten gesloten waarbij wij al hun producten kunnen verkopen en leveren tegen dezelfde voorwaarden als die producten worden aangeboden op hun website. Andere producten kopen we gewoon in.
De leverancier geeft ons zijn detailhandelsmarge en steunt daarmee ons project.

Op onze website www.livingfair.nl en www.officefair.nl kunt u zien welke producten u allemaal bij ons kunt kopen. Het is wel van belang dat u de producten via onze showroom of per email bij ons besteld. Onze leveranciers kunnen anders niet zien dat u via ons uw aankoop doet.

Kantoormeubilair
Via ons leveranciers www.goedkoopinrichten.nl en www.bowerkt.nl kunnen wij u mooie en schitterende kantoormeubilair en complete kantoorinrichtingen leveren, tegen gunstige marktconforme prijzen en voorwaarden.

Woonmeubilair
Wij bieden u via onze website de grootse collectie betaalbare kwaliteitsmeubelen. Bijvoorbeeld. Meer dan 3.000 verschillende bankstellen, meer dan 2.000 verschillende eetkamerstoelen. Heel veel fauteuils, tafels van groot tot klein, en lampen.  U dient via ons te bestellen. Voor deze webshop verkoop geldt uiteraard dat u de aangekochte producten mag retourneren binnen een termijn van veertien dagen. Wij monteren deze producten voor u en bezorgen ze gratis bij u aan huis. zie ook:

Milieuvriendelijk
Wij gaan zeer zorgvuldig om met het milieu. In Malawi gebruiken we de middelen die de natuur daar geeft. In Nederland worden bezorgritten nauwkeurig en zorgvuldig gepland. In de showroom wordt er vrijwel niets weggegooid. Wanneer een product is beschadigd proberen we het eerst te repareren. Lukt dat dan vertellen wij de klant wat er precies aan de hand is en geven een fikse korting. Wanneer het niet is te repareren dan worden alle onderdelen keurig uit elkaar gehaald en  gesorteerd. Daar gaan we heel ver in. De gesorteerde reststromen worden aangeboden en opnieuw gebruikt. Zo zijn we toch weer een kringloop, maar dan anders dan eerst.

Openingstijden showroom
De showroom is geopend donderdag en vrijdag van 14.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Op onze website kunt u 24 uur per dag terecht.

Graag tot ziens! Voor informatie kunt u bellen met 06-51 35 93 92.