• MALAWI
    HEEFT GEEN ETEN

    OM TE
    OVERLEVEN

    HELP! We helpen boeren en zo ruim 4.000 gezinnen op een duurzame manier aan voedsel. Dit betekent eten voor circa 28.000 personen! Maar de hulpvraag is nog veel groter!

    Help nu!!

Help Malawi.nu Nu ook met affiliatie!

GOEDE DOELEN SHOWROOM

Via de Goede Doelen Showroom kunt u ook kantoormeubilair en woonmeubilair kopen via internet. U kunt bijvoorbeeld alle producten van www.zitmaxx.nl via internet uitzoeken. Ook kunt u kijken op www.bowerkt.nl of op www.goedkoopinrichten.nl Wanneer u uw keuze hebt gemaakt gaat u naar de showroom en geeft daar uw bestelling door. Uw bestelling wordt in originele verpakking en met de gebruikelijke garanties gratis bij u thuis bezorgd.

U betaalt uw bestelling in de showroom, per pin of contant.

De prijs die u op de website ziet is dezelfde prijs die u bij ons betaalt.

Van het bedrag dat u betaalt komt er 20% tot wel 50% ten gunste van ons project in Malawi. Bijvoorbeeld: u koopt voor 100 euro en steunt daarmee ons project met 20 euro tot wel 50 euro.  In Malawi willen we in de herfst van 2018 graag starten met 4.900 boeren. Dat gaat 200.000 euro kosten. Op deze manier helpt u mee om 14.000.000  maaltijden te realiseren. Die 14 miljoen maaltijden is een jaar lang iedere dag eten voor 38.000 mensen.

Bezoek onze showroom/outlet

De showroom is geopend donderdag en vrijdag van 14.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag van 10 tot 16 uur. Op onze website kunt u 24 uur per dag terecht. Graag tot ziens! Voor informatie kunt u bellen met 06 51 35 93 92.

 

 

Project 'Food for Life'

Project 'Food for Life'

Als stichting The Art of Charity bieden wij de bevolking van Malawi sinds een aantal jaren professionele en projectmatige hulp om duurzaam te voorzien in hun primaire levensbehoeften en ze daarmee ook op weg te helpen naar blijvende economische zelfstandigheid.

NOODHULPACTIE 2017

NOODHULPACTIE 2017

2017 = Opnieuw hongersnood in Malawi!! Maak uw gift over op NL29RABO0118355732 ten name van Stichting Charity onder vermelding van ‘Delen in Overvloed’.

Malawi is vrijwel het armste land ter wereld

Regelmatig mislukt de maisoogst en is er sprake van ernstige hongersnood.

Malawi is vrijwel het armste land te wereld en krijgt te weinig aandacht. Mensen leven er in echte armoede. Mais is de belangrijkste en voor velden de enige voedselbron. De maisoogst is de afgelopen jaren regelmatig mislukt en was er sprake van een ernstige hongersnood. Een verkeerde vorm van akkerbouw is hiervan de belangrijkste oorzaak.
De mensen in Malawi zijn ondanks hun armoede enorm vriendelijk, blij en enthousiast. HelpMalawi helpt deze mensen op weg naar economische zelfstandigheid. Zo zamelen we geld in om ze te ondersteunen met bijvoorbeeld zaden en onderwijs. Ook leren we families en boeren in Malawi om zelf maïs te verbouwen op een duurzame manier.
In een programma waarin ze gezamenlijk akkers onderhouden, voldoende voedsel voor zichzelf verbouwen en een deel van de oogst af kunnen staan voor mensen die het hard nodig hebben.

Wie geeft al deze kinderen te eten?

Malawi kan simpelweg niet zonder uw hulp!

Malawi is een prachtig land vol kinderen

De Statistieken

Feiten over Malawi

Food for life project:

2.058 gezinnen verbouwen voedsel voor zichzelf en een deel voor de gemeenschap

In de afgelopen jaren hebben we gezinnen in Malawi geleerd hoe ze zelf voldoende voedsel kunnen verbouwen op een klein stukje grond. Ons streven is om het project de komende jaren sterk uit te breiden naar 10.000 gezinnen in 2020. We brengen ze daarvoor de kennis bij, geven ze zaaizaad, meststoffen en hulpmiddelen gegeven. Ook zien we erop toe dat activiteiten worden gedaan zoals is afgesproken.

Dreigende honger verlamt iedere ambitie. Help ons hun helpen!

Er zijn allerlei redenen waarom de mensen in Malawi zo arm zijn. Er is veel landbouwproductie verwoest door de toenmalige dictator. In tegenstelling tot zijn voorganger had deze dictator geen oog voor de landbouw en onderwierp de boeren aan zijn falend landbouwbeleid. De Malawiërs volgden gezagsgetrouw de aanwijzingen van de leider op. Veel van hen weten zodoende amper hoe ze hun land het beste kunnen bewerken. Dit leidde in 2002 en in 2006 tot enorme hongersnoodramp. Velen stierven de hongerdood of werden vertrapt tijdens het uitdelen van voedsel. Dreigende honger verlamt iedere ambitie. Honger maakt niet alleen lusteloos, maar ook arm. Geen energie en geen geld om het land te bewerken.

Uniek akkerbouw project

HelpMalawi leert mensen in Malawi heel persoonlijk om op een kleine akker voldoende voedsel te verbouwen. Duurzame landbouw, met duurzame middelen. We volgen een aangepast systeem van Farming God’s Way, maar dan op kleine schaal. De resultaten evenals het enthousiasme zijn verbluffend, juist omdat we hen met persoonlijke begeleiding op kleine schaal.

Ook u kunt iets voor een ander doen. Hoe meer mensen één keer een donatie doen, hoe beter we de continuïteit van het project kunnen waarborgen.

Resultaten tot nu toe
Seizoen 2012/2013 – 27 boeren
Seizoen 2013/2014 – 50 boeren
Seizoen 2014/2015 – 450 boeren
Seizoen 2015/2016 – 1.114 boeren
Seizoen 2016/2017 – 2.058 boeren

Streven voor seizoen 2017/2018 is 4.000 boeren te helpen!

.

goede doelen outlet

De opbrengst gaat volledig naar Malawi. Meer geld betekent meer akkers; dus meer eten!

HelpMalawi heeft in Wezep, vlak bij Zwolle, een Goede Doelen Outlet.

Hier vindt u onder andere gebruikt en nieuw professioneel kantoormeubilair, woonmeubilair en curiosa. De opbrengst gaat volledig naar onze projecten. Meer geld betekent meer akkers in Malawi. Meer akkers genereren meer eten in Malawi.

De Goede doelen outlet is open:

 

Donderdag van 2 uur tot 8 uur

Vrijdag van 2 uur tot 8 uur

Zaterdag van 10 uur tot 4 uur.