ANBI

Kerngegevens

Statutaire naam: Stichting the art of Charity

Publieke naam: Charity

Fiscaalnummer: 822291319

Postadres: Postbus 4182 7320AD Apeldoorn

Bezoekadres: Rondweg 90 Wezep

Website: www.stichtingcharity.nl

 

Doelstelling

Mensen in ontwikkelingslanden leren en helpen hoe ze op een betere manier voedsel kunnen verbouwen op hun eigen grond waardoor ze economisch zelfstandig worden en de honger omzeep wordt geholpen. Het land waar de stichting nu op richt is Malawi.

 

Beleid

Tot 2019 stap voor stap toewerken naar het verbouwen van mais op 700HA (goed voor 10.000 gezinnen, ruwweg 70.000 mensen) in het midden en noorden van Malawi. Deelnemers krijgen een akker van 640 m2 en de middelen die nodig zijn om mais te kunnen verbouwen. Maiszaad, meststoffen, gereedschap en onderwijs. Daarbij baseren we ons op het systeem Farming God’s Way. Alle inwoners van een dorp kunnen participeren. Chiefs bepalen wie deel kunnen nemen indien de vraag groter is dan het aanbod. Plaatselijke comités voeren de planning en het beleid onder het bestuur van onze NGO. De NGO Food For LiFe Limeted is door de overheid erkent op 13 december 2017.  Certificate of Incorporation section 29 number TMBRS 1010649. Het bestuur wordt gevormd door vier Malawiërs en iemand namen Stichting the art of Charity in Nederland. In Malawi wordt vanuit de NGO samengewerkt met diverse bevolkingsgroepen en kerken. De fondswerving in Nederland wordt gedaan vanuit en met de Goede Doelen Outlet in Wezep. Ook wordt gebruik gemaakt van instellingen voor fondswerving, vermogensbeheerders en hulporganisaties. In 2017 zijn deze acties gestart en verder worden geïntensiveerd.

 

Bestuur

In de statuten is opgenomen dat het bestuur zal bestaan uit tenminste drie personen. De benoemde functies zijn, voorzitter, secretaris, penningmeester. Deze functies worden ingevuld door:

B.Teerling, voorzitter.
Geertsma, vice-voorzitter
Ensing, secretaris, penningmeester

Nevenfuncties:
B. Teerling, ZPP-er AMK. www.vraagbo.nl

H.Geertsma,
1. Griffiemedewerker en plaatsvervangend griffier gemeente Hattem
2. Secretaris van de rekenkamercommissie van de gemeente Hattem
3. Notulist (op ZZP-basis) voor diverse opdrachtgevers

D. Ensing,  Hoofdtaak: Predikant, vrijgesteld van werk in de gemeente
Neventaken: Tweede secretaris Oekräinezending
Ambtelijk secretaris classis Hattem (GKV)
Secretaris/ hoofdredacteur Pro Ministerio

 

Beloning

De vergoeding voor bestuurders is gelijk aan die van de vrijwilligers. Het bestuur kan besluiten een directeur aan te stellen die daarvoor een beloning ontvangt.

 

Vrijwilligers

In Nederland bieden veel vrijwilligers hulp. Die ontvangen geen beloning. Wel kunnen ze, op verzoek, een kosten vergoeding ontvangen en maximaal de maximaal fiscaal onbelaste vergoeding.

Actueel verslag

Op de website staat de laatste actuele stand van zaken

 

Financieel

Op de website is het laatste jaarverslag gepubliceerd.

Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Definitieve jaarrekening 2016
Definitieve jaarrekening 2017
Jaarverslag 2017