Cijfers en gegevens

Kerngegevens.

 

Statutaire naam; Stichting The Art of Charity
Publieke naam; Charity
Fiscaalnummer; Rsin 822291319
Postadres; Postbus 4182 7320AD Apeldoorn
Bezoekadres; Rondweg 90 Wezep

 

Doelstelling
Mensen in ontwikkelingslanden leren en helpen hoe ze op een betere manier voedsel kunnen verbouwen op hun eigen grond waardoor ze economisch zelfstandig worden en de honger om zeep wordt geholpen. Het land waar de stichting nu op richt is Malawi.

 

Beleidsplan
Tot 2021 stap voor stap toewerken naar het verbouwen van mais op 700HA (goed voor 10.000 gezinnen, ruwweg 70.000 mensen) in heel Malawi. Deelnemers krijgen een akker van 700 m2 en de middelen die nodig zijn om mais te kunnen verbouwen. Maiszaad, meststoffen, gereedschap en onderwijs. Daarbij baseren we ons op het systeem Farming God’s Way. Alle inwoners van een dorp kunnen participeren. Chiefs bepalen wie deel kunnen nemen indien de vraag groter is dan het aanbod. Plaatselijke comités voeren de planning en het beleid uit. In Malawi werken we samen met de CCAP, afdeling Education van de Synode Of Livingstonia. De fondswerving in Nederland wordt gedaan vanuit en met de Goede Doelen Outlet in Wezep. Ook zal gebruik worden gemaakt van andere instellingen voor fondswerving.

 

Bestuur:
In de statuten is opgenomen dat het bestuur zal bestaan uit tenminste drie personen. De benoemde functies zijn, voorzitter, secretaris, penningmeester
Namen bestuur;
B.Teerling, voorzitter.
H. Geertsma, secretaris
D. Ensing, penningmeester

 

Beloning
De vergoeding voor bestuurders is gelijk aan die van de vrijwilligers. Het bestuur kan besluiten een directeur aan te stellen die daarvoor een beloning ontvangt.

 

Vrijwilligers
In Nederland bieden veel vrijwilligers hulp. Die ontvangen geen beloning. Wel kunnen ze, op verzoek, een kosten vergoeding ontvangen en maximaal de maximaal fiscaal onbelaste vergoeding.

 

Actueel verslag
Op de website staat de laatste actuele stand van zaken. Rechtsboven vindt u de jaarverslagen en prognose voor dit jaar.

 

Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Prognose 2016