Financiële hulp gevraagd

Help de mensen in hun eigen voedselvoorziening

In Malawi, Een van de armste land ter wereld met steeds terugkerende perioden van echte honger, leren en ondersteunen wij boeren op een succesvolle manier om hun eigen eten te verbouwen. Afgelopen jaar waren er 2.058 deelnemers. De aanvragen om dit seizoen mee te mogen doen zijn aanzienlijk. Veel meer dan dat wij met onze huidige financiële middelen kunnen betalen.

Daarom verzoeken wij u om een financiële bijdrage zodat wij meer mensen kunnen laten deelnemen.

Om u een beeld te geven van de kosten;

  • voor 10 euro helpt u één persoon een heel jaarlang iedere dag aan eten.
  • Voor 50 euro kunnen wij een deelnemer ondersteunen. Doordat hij dan zijn eigen eten kan verbouwen is dat een heel jaarlang iedere dag eten voor een heel gezin.
  • Voor 250 euro kunnen we één koe geven aan een gezin. Dat betekent dat zij het volgend seizoen en de daarop volgende seizoenen voldoende mest hebben om hun eigen maize te kunnen verbouwen, zonder gebruik te maken van kunstmest.
  • Voor 500 euro kunnen we een complete groep van 7×7, dat zijn 49 deelnemers opzetten.

Project Food for Life

Wij leren boeren in Malawi hoe ze op een betere manier hun mais kunnen verbouwen. Onze biologische en duurzame landbouwmethode is minder afhankelijk van regenval en geeft tot 7x meer opbrengst. Dus meer voedselzekerheid.

Wij leren hen hoe dat moet en we geven hen zaaizaden en meststoffen. Eén gezin heeft een jaar lang voldoende te eten met de opbrengst van 1 akker. Voor het oogstseizoen 2016/2017 hebben we 2.058 gezinnen kunnen helpen. In december van dit jaar willen we graag 4.000 gezinnen helpen om hun oogstopbrengst te vergroten. Wanneer dat lukt, betekent dat vanaf mei 2018 iedere dag 1 jaar lang voedsel voor circa 28.000 mensen.

Voedselzekerheid

Wij denken dat zodra er voedselzekerheid is men gaat werken aan economische zelfstandigheid en welbevinden. Men wordt weer enthousiast voor de dag van morgen. De drang om naar Europa te gaan zal verminderen. Immers waarom zou je asiel gaan vragen in een onbekend land met een onbekende cultuur en hele andere normen en waarden.

Resultaten:

Seizoen 2012/2013 – 27 boeren
Seizoen 2013/2014 – 50 boeren
Seizoen 2014/2015 – 450 boeren
Seizoen 2015/2016 – 1.114 boeren
Seizoen 2016/2017 – 2.058 boeren

Streven voor seizoen 2017/2018 is 4.000 boeren te helpen!