Samenwerking Teresian Sisters

Eind maart hebben we een email ontvangen van de Teresian Sisters In Lilongwe. Zuster Colleta beschreef de situatie in Salima. Salima ligt dicht bij Lake Malawi. Daar hebben de RK-zusters 54 HA vruchtbaar bouwland. Ze doen er niets mee omdat ze geen geld hebben om zaaizaden te kopen. Wij helpen hen nu met het verbouwen van 5 HA mais. Dat zijn 77 akkers. Wij leren hen hoe ze op een goede manier mais kunnen verbouwen. In de mail schrijft Colleta dat de oogst voor de boeren in en rondom Salima helemaal is mislukt. In 2006 stierven er 100.000 omdat er geen eten was. Deze misoogst doet het ergste vermoeden. Het betekent honger aan het eind van dit jaar. Daar schrok ik flink van. Tot mijn grote opluchting schreef ze verderop in de mail dat onze akkers die op onze manier waren geplant en bewerkt wél een goede oogst voorspellen. Wij gebruiken een methode die is gebaseerd op een oud Afrikaans systeem dat Farming Gods Way wordt genoemd. Dat systeem hebben we aangepast met kennis uit Nederland. We gebruiken héél veel compost. Compost houdt water vast. We leren de mensen op tijd te planten en op tijd te wieden en te planten met rechte rijen op vlak land. De compost doen we in gaten van 30 x 30 cm en 30 cm diep. Dus eigenlijk potplantbemesting en geen bemesting van het hele land. Het is een goed werkend systeem waarmee de gevolgen van gronderosie wordt ontlopen.

De mensen in Malawi en wij zijn ontzettend blij en dankbaar deze verbazingwekkende berichten te mogen ontvangen. In haar mail vraagt Colleta ook of we willen bidden dat er geen rovers komen die de maiskolven gaan stelen nu ze nog op het land staan. In Salima worden de akkers nu 24 uur per dag bewaakt. Om het grote gevaar van diefstal te voorkomen vraagt ze om voedsel voor de mensen rondom Salima. Wanneer mensen wel iets te eten hebben is het gevaar van diefstal veel kleiner.

Vorig jaar hadden we 50 akkers. Dit jaar staan er 644 akkers, bijna gereed om te worden geoogst. Eind dit jaar willen we graag 1.400 akkers planten. Van de opbrengst van 1 akker kan 1 gezin een heel jaar eten. Als dát gaat lukken betekent het een jaar lang eten voor 10.000 mensen. We hopen van harte dat dit mag gaan lukken.

We willen u vragen met ons mee te bidden en mee te doen een klein stukje van de grote ellende die het land te wachten staat te verzachten.
Ons bankrekeningnummer is NL29 RABO 0118 3557 32 onder vermelding van FFF Salima.

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. Dank u wel.

www.stichtingcharity.nl
Namens deze;
Bo Teerling, voorzitter.