Over Stichting Charity

Stichting the Art of Charity

Gedreven door christelijke warmhartigheid is de stichting the Art of Charity opgericht met het doel om mensen in de armste landen ter wereld op duurzame wijze te leren hoe ze zichzelf kunnen voorzien van de primaire levensbehoefte; voedsel. Tegelijkertijd of nadat dit is bereikt zullen de mensen worden geholpen naar economische zelfstandigheid. De projecttijd is vijf jaar.

 

Project Chitunda, Malawi

Op dit moment richt de stichting zich op een landbouwproject in Chitunda, Malawi. Malawi is een van de armste landen in Afrika met een gemiddeld arbeidsinkomen van ca € 139,- per jaar. Chitunda is gelegen ca 35 km ten noorden van de stad Kasungu. De landbouwkundige omstandigheden zijn zeer marginaal. Het doel is om met behulp van eenvoudige, maar verbeterde teelt technieken voor die omstandigheden, de mensen in staat te stellen om op een duurzame wijze voedselgewassen te produceren, met daarnaast verbetering van hun arbeidsinkomen. Afhankelijk van de lokale omstandigheden, zoals (micro-) klimaat, bodem, gewassoorten, irrigatiemogelijkheden en de ondernemersgeest van de lokale boeren, zal een keuze gemaakt worden voor nieuw zaaizaad /- pootgoed en de toepassing van de verbeterde teelttechnieken (bv gebruik van compost). Daarnaast wordt onderzocht welke producten het beste vermarkt kunnen worden op de lokale markt.

 

Voorbeeld boerderij

Uniek aan dit landbouwproject is dat er het voornemen is om een voorbeeldboerderij op te zetten. Doel is hierbij dat de boeren, op locatie, kennis kunnen maken met de verbeterde teelttechnieken, die aansluit bij hun lokale omstandigheden. De lokale mensen krijgen trainingen in die verbeterde landbouwmethodes. Op het terrein van de voorbeeldboerderij zullen ook verschillende gewassen worden verbouwd in rotatie, als demonstratie voor de lokale boeren, volgens een vooropgesteld protocol. De kennis en ervaring die de lokale bevolking hier op kan doen kunnen ze inzetten voor hun eigen landbouw en zal uitstraling hebben naar andere boeren. Als onderdeel hiervan wordt ook begonnen met een geitenproject. Dit zal melk en vlees opleveren voor de markt en ze hebben tevens beschikbaarheid van mest, ter verbetering van hun land.

 

Onderzoek

Een gepensioneerd tropisch landbouwkundige, die jarenlang in Afrika heeft gewoond en gewerkt, heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in het betreffende gebied. Een belangrijke conclusie is, dat de combinatie van temperatuur, neerslag en de bodem in het betreffende gebied, verantwoordelijk is voor een zeer marginale landbouw op dit moment, evenals in zo vele delen van Afrika. Met behulp van Nederlandse kennis en kunde is het mogelijk de landbouw duurzaam te verbeteren en eveneens het voedingspatroon minder eenzijdig te maken. (meer vitamines)

Samenwerking

De stichting werkt nauw samen met de Stichting Sanet (www.sanetlink.nl). Door hen is het onderzoek uitgevoerd en is een plan van aanpak opgesteld. Delen van het project zullen worden uitgevoerd door Nederlandse vrijwilligers. De implementatie van het plan zal waarschijnlijk worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de CCAP (Church of Central Africa Presbyterian). Hierover lopen besprekingen.

 

Subsidie en sponsoren

Voor de daarvoor in aanmerking komende delen zal subsidie worden aangevraagd bij de Nederlandse en/of Europese overheid en zal er een beroep worden gedaan op diverse fondsen en instellingen. Om het project mogelijk te maken nodigen wij u uit om sponsor te worden van de stichting the Art of Charity. U bent op deze manier dicht betrokken bij het bieden van duurzame ontwikkelingshulp. Ontwikkelingshulp gericht op het verbeteren van de leefsituatie van mensen uit één van de allerarmste landen ter wereld.

 

Kennismaking

Natuurlijk kunnen we ook een afspraak maken zodat u een gezicht hebt bij onze stichting. Tijdens die bespreking kan dan ook een presentatie worden gegeven door een van de tropische deskundigen.