Project 'Food for Life'

Project 'Food for Life'

Als stichting The Art of Charity bieden wij de bevolking van Malawi sinds een aantal jaren professionele en projectmatige hulp om duurzaam te voorzien in hun primaire levensbehoeften en ze daarmee ook op weg te helpen naar blijvende economische zelfstandigheid.

NOODHULPACTIE 2017

NOODHULPACTIE 2017

2017 = Opnieuw hongersnood in Malawi!! Maak uw gift over op NL29RABO0118355732 ten name van Stichting Charity onder vermelding van ‘Delen in Overvloed’.