Strosnijders voor Malawi

Strosnijder

Jaap overhandigt Bo symbolisch de tweede strosnijder onder toezien van Bertus.


In een bijzondere samenwerking tussen verschillende partijen worden mensen in Nederland en in Malawi zinvol met elkaar verbonden.

Stichting Charity leert boeren in Malawi hoe ze op een veel betere en duurzame manier hun dagelijks eten kunnen verbouwen. Een zeer belangrijk element daarin is het gebruik van verrijkte compost. Afgelopen seizoen hebben er 1.100 boeren meegedaan. De voorbereidingen voor het komende seizoen, met 2.100 boeren, zijn in volle gang. De compost wordt gemaakt van plantenresten van het vorige seizoen en de speciale crotolaria planten die men hiervoor verbouwt. Alle werkzaamheden worden met de hand gedaan. Gewoon met een kapmes alles in stukjes van 10cm slaan. Om op die manier meer dan 300 ton verrijkte compost te krijgen is een heel karwei. Een afvalverkleiner die ook nog eens van invoerrollen is voorzien is een geweldige oplossing. In Nederland gebruikten boeren daarvoor een strosnijder. Op de website www.helpmalawi.nu vindt u alle informatie.

Stichting Je Maintiendrai ziet het als haar missie om perspectiefvolle zorg te verlenen aan jongvolwassen NAH-cliënten en eenzame en/of dementerende ouderen (en hun partners) in Oldebroek en omgeving.
Hierdoor kunnen zij, met begeleiding, blijven participeren in de samenleving van de lokale gemeenschap.

Begin dit jaar is de eerste strosnijder in Malawi aangekomen en in gebruik genomen. Mensen in Malawi ervaren dat als een Mapata. Een enorme vooruitgang. Maar omdat er in diverse districten wordt gewerkt en het project zich snel uitbreid zijn er meer strosnijders nodig. Bertus Visch is cliënt bij Je Maintiendrai en heeft nu een tweede strosnijder helemaal geschilderd. Het voorwerk is gedaan door Jaap van der Meulen en Jacco van’t Hul, beide werkzaam bij Van Werven Oldebroek.
Het straalwerk is uitgevoerd door A van Loo. Afgelopen week is deze tweede strosnijder overgedragen Bo Teerling, voorzitter van Stichting Charity. In Nederland wordt het deelproject materialen gecoördineerd en aangestuurd door Jan van Werven, oprichter van www.jemaintiendrai.net

In de komende maanden zullen er nog een aantal strosnijders op dezelfde manier weer voor gebruik gereed worden gemaakt. De doelstelling van dit project is dat er vijf strosnijders naar Malawi worden verscheept. Om de compost die klaar is goed te kunnen zeven zoeken we nog ouderwetse met de hand aangedreven aardappel sorteerders. Sorteerders die tot de jaren zestig bij veel Nederlandse boeren werden gebruikt.